Freedom Summertime av Translee

Jeg forstår ikke nøyaktig hvordan jeg aldri har hørt om Translee før nå, men dette er et fantastisk album.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.